Systemy przeciwpożarowe

Alarmowy system przeciwppożarowy - system przeciwpożarowy oparty jest na optycznych czujnikach dymu, czujnikach ognia oraz przyciskach ręcznego powiadamiania - zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP).

W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.