Systemy alarmowe

Alarmowy system sygnalizacji włamania i napadu - zespół urządzeń służących zabezpieczeniu obiektu przed włamaniem lub napadem.

W instalacji systemu wykorzystuje się zwykle czujniki podczerwieni reagujące na ruch i czujniki magnetyczne, których wzbudzenie powoduje alarm. System uruchamiany/dezaktywowany jest przez wpisanie na manipulatorze kodu ustalonego przez użytkownika.

Dodatkowym elementem systemu jest pilot lub ukryty przycisk alarmowy oraz klawiatury kodowe posiadające funkcje wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.