Instalacje automatyki budynkowej

INTELIGENTNY DOM - jest to określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku.

Inteligentny budynek posiada zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w nim instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek reaguje na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co umożliwa:

 • maksymalizację funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa,
 • minimalizację kosztów eksploatacji i modernizacji,
 • ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń.

System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku. System znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucji. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów jak, np:

 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń,
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza,
 • symulacja obecności,
 • system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł,
 • obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
 • ochrona bytu i mienia,
 • system alarmowy i monitoring,
 • system przeciwpożarowy,
 • system kontroli dostępu.